آلفا دی ال | AlphaDL

بروزترین مرجع دانلودی سینما


...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
9.2/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#2. The Godfather 1972

جنایی، درام

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
9.0/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#3. The Godfather: Part II 1974

جنایی، درام

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
9.0/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#4. The Dark Knight 2008

اکشن، جنایی، درام

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
9.0/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#5. 12 Angry Men 1957

جنایی، درام

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
8.9/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#6. Schindler's List 1993

بیوگرافی، درام، تاریخی

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
8.9/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#7. The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

اکشن، ماجراجویی، درام

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
8.9/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#8. Pulp Fiction 1994

جنایی، درام

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
8.8/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#9. The Good, the Bad and the Ugly 1966

ماجراجویی، وسترن

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
8.8/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#10. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001

اکشن، ماجراجویی، درام

...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
8.8/10
-
-
downloadIcon
playIcon
...
imdbLogo
rottonIcon
metaIcon
8.8/10
-
-
downloadIcon
playIcon
#12. Forrest Gump 1994

درام، عاشقانه